گفتگوی آزاد3 ویدیوها

معلم باید در سرزمین خودش خدمت کند

مرحوم دکتر کاتوزیان: من معلم هستم و‌باید درسرزمین خودم خدمت کنم.

به سابقه دارها رحم نکنید!!

بازدید سرزده آیت الله رییسی از مجتمع قضایی مطهری. به سابقه دارها رحم نکنید!!